Mustafa ALTINKAYNAK | Siber Güvenlik

Nagios Uzak Sunucu Ekleme

Nagios ağ üzerinde bulunan sistemleri monitör etmek için kullanılan bir yazılım olduğunu bir önceki yazılarımda ifade etmiştim. Şimdi nagios üzerine uzak bir sunucuyu kontrol etmek için görev (host, servis) tanımlayalım.

Bu yazı da www.mustafa.com.tr adresi için HTTP ve SSH servislerini belirli zaman aralıklarında kontrol etmesini sağlayacağım.

Host ve servis tanımlama

/etc/nagios3/conf.d dizini altına giderek hostadi_nagios2.cfg adında bir dosya oluşturalım.

define host {
  use          generic-host
  host_name       mustafa.com.tr
  alias         mustafa.com.tr
}

define service {
  use              generic-service     ; Name of service template to use
  host_name            mustafa.com.tr
  service_description       HTTP
  normal_check_interval 2
  retry_check_interval 1
  flap_detection_enabled 0
  max_check_attempts 2
  check_command          check_http
  notifications_enabled      1
}

define service {
  use               generic-service
  host_name            mustafa.com.tr
  service_description       SSH
  check_command          check_ssh
  notifications_enabled      1
}

Akabinde aşağıdaki komutu çalıştırarak config dosyasının hata kontrolünü sağlayalım.

sudo nagios3 -v /etc/nagios3/nagios.cfg | less

Nagios’u yeniden başlatalım.

sudo service nagios3 reload

Host nagios paneline eklenmiş gözüküyor.